Üyelik koşulları:

1.Başvuruda bulunan Kişinin “Şirket Ortağı”, “Üst düzey yönetici, “Spor ile ilgili Satış Pazarlama/Operasyon Yetkilisi”, “Diğer kuruluşlardan spor ile ilintili olmak kaydıyla yetkili yönetici” olması şartı aranır.

2.Bir tüzel kuruluştan en fazla 3 kişi üye olabilir. Daha önce üye olmuş kişilerin kurum değişikliği, yeni kurum veya üye kişinin üyeliklerine etkisi olmaz.

Üyelik kabulü; Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya talebin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Üyelikten çıkma; Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.