Üyelik Komitesi

Üyelik Komitesi

Sorumlu Üyemiz: HARUN ÇETİNSOY

Komite Üyeleri: Alp KARAKAYA, Önder BEYHAN

Derneğimize üyelik başvurusunda bulunan adayların üyelik kriterlerine uyup
uymadığının araştırılması eğer uygun ise yk nın onayına uygun hale
getirilmesi
Mevcut Üyelerin üyelik faaliyetlerinin performansının takibi (aidat ödemesi,
toplantılara katılım)
STB kapsamı dahilinde faaliyette bulunan kurumsal ve bireysel potansiyel
üyelerin Birliğe üye yapılması konusunda aktif çalışmalar yürütmek
Dernek üyeleri ile istişarelerde bulunarak memnuniyet ve beklenti analizi ve
anketler aracılığıyla ölçümlendirilmesini yapmak