Tesis Standartları Komitesi

Tesis Standartları Komitesi

Sorumlu Üyemiz: Tayfun TUNGUZ

Komite Üyeleri: Gökhan ŞİMŞİR, Tuğrul HOCAOĞLU

-Tüm spor dallarının icra edildiği sahaların fiziki olarak uluslararası
standartlarda bulunmalarının ve turizmde kaliteli hizmetlerin sunulmasına
olanaklı olup olmadığının tespit edilerek yazılı rapor haline getirilmesi.
-Özellikle spor turizmi yapan tesislerin geliştirilmesi ve eksiklerinin
tamamlanması konusunda teknik danışmanlık yapılması
-Hali hazırda spor turizmde kullanımda bulunan tesislere ait spor
sahalarındaki kalite standartlarının belli periyotlarla (6 aylık-12 aylık)
denetlenmesi ve yazılı rapor edilmesi