Kurumsal İlişkiler Komitesi

Kurumsal İlişkiler Komitesi

Sorumlu Üyemiz: Cengiz YILMAZ

Komite Üyeleri: Kenan KURTEŞ, Eren GÜNGÖR
Birliğin çalışmalarının tüm sosyal mecralarda (basılı ve sanal ortamlarda) en
güçlü şekilde temsil ve ifade edilmesi. Bunun sağlanması için;

  • Aylık bülten çıkarılması
  • Paydaşlarla düzenli aylık toplantılar yapılması
  • Resmi ve özel günlerde İl Protokolündeki kutlamalarda temsil edilmesi
  • Yerel ve ulusal basınla işbirliği içinde olunması
  • Üyelerin Birlik aktivitelerine yoğunlukla katılım sağlaması