Komitelerden Sorumlu Başkan

Komitelerden Sorumlu Başkan
  • Üyelik komitesi
  • Spor tesisi standartları komitesi
  • Veri araştırma komitesi
  • Medya ve Kurumsal İlişkiler komitesi
    • Fuar, ticari aktivite komiteleri
  • Etik Komite