TC Ticaret Bakanlığında toplantı

TC Ticaret Bakanlığında toplantı

TC Ticaret Bakanlığında Danışman Fevzi Yalman'nın makamında yapılan toplantıda YK Başkanı Şamil Yaşacan ve üyelerimiz Bilgehan Bakırcıoğlu ve Kemal Canfedai, spor turizminin ülkemize kattığı katma değeri içeren bir dosya sundu. Turizmin 12 aya yayılmasını sağlayan spor turizminin teşvik ve destekler kapsamına alınmasını Bakanlık'tan talep ettiler.